top of page
Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Seven Steps To Killing Bacteria and Viruses

3月14日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

พู้เข้าฅรวจรักษาและสมาชิกในครอบครัว ควรระวัง

3月11日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Perhatian untuk pasien dan keluarga

3月3日

Image-empty-state.png

疾病管制署

進出醫院務必洗手

2月25日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

PERHATIAN untuk pesakit dan keluarga

3月14日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

เมื่อไปโรงพยาบาลควรปฏิบัฅิอย่างไร

3月11日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Apa yang harus saya perhatikan saat pergi ke rumah sakit

3月3日

Image-empty-state.png

疾病管制署

去醫院時我該注意什麼?

Read More

2月11日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Apa yand perlu saya perhatikan ketika saya pergi ke hospital

3月14日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

What Should I Pay Attention to When Going to the Hospital?

3月11日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Chú ý đối với người đi khám và người thăm bệnh

3月2日

Image-empty-state.png

屏東県衛生局

医療機関に出入りする际はマスクを着用してください

1月29日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

การป้องกันไวรัส COVID-19 (Virus Corona)

3月11日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Clean your hands (Hospital)

3月3日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

Tới bệnh viện khám cần chú ý những gì

3月2日

Image-empty-state.png

疾病管制署

就醫民眾及陪病家屬請注意

Read More

1月25日

bottom of page