Image-empty-state.png

Other

Cùng người già đi qua cơn bão COVID 19- viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona chủng mới gây ra

3月21日

Image-empty-state.png

Other

陪伴長輩共度肺炎風暴PEACE五部曲

3月21日

Image-empty-state.png

Other

Go through the storm of Pneumonia with children

3月7日

Image-empty-state.png

Other

Melewati Badai COVID-19 Bersama Lansia

3月21日

Image-empty-state.png

其他

陪伴孩子輕鬆安度肺炎風暴

3月7日

Image-empty-state.png

Other

Menghadapi Badai Pneumonia Bersama Anak

3月7日

Image-empty-state.png

Other

Go through the storm of COVID-19 with the older adults

3月21日

Image-empty-state.png

Other

Cùng trẻ đi qua cơn bão viêm phổi

3月7日

Image-empty-state.png

Other

陪伴家中長輩安度肺炎風暴

3月21日

Image-empty-state.png

衛生福利部

陪伴孩子安穩防疫PEACE五部曲

3月7日

此網站建置於2020年2月6日

由 成大公衛所  王亮懿老師研究室 簡玉雯老師 規劃設計與資料更新 

網站累計瀏覽                           人次